0988.043.053

việc làm kế toán


Ban điều Hành Dự án Quốc Lộ 21-2

Ban điều Hành Dự án Quốc Lộ 21-2 địa chỉ trụ sở chính Khu I, thị trấn Yên Định,, Tỉnh Nam Định, Nam Định thuộc Chi cục thuế quản lý: Cục Thuế Tỉnh Nam Định
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN QUỐC LỘ 21-2
Mã số thuế: 0600455369
Địa chỉ đăng ký:Khu I, thị trấn Yên Định,, Tỉnh Nam Định, Nam Định
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Phạm Tiến Hưng
Ngày đăng ký lần đầu:13/08/2008
Cơ quan thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Nam Định


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 42