0988.043.053

việc làm kế toán


Ban Quản Lý điện Chân Mộng

Ban Quản Lý điện Chân Mộng địa chỉ trụ sở chính UBND Xã Chân Mộng,, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Đoan Hùng
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: BAN QUẢN LÝ ĐIỆN CHÂN MỘNG
Mã số thuế: 2600219742
Địa chỉ đăng ký:UBND Xã Chân Mộng,, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2004-09-30
Điện pháp luật của công ty:Ngô Văn Tình
Ngày đăng ký lần đầu:18/09/2003
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Đoan Hùng


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 3510