0988.043.053

việc làm kế toán


Ban Quản Lý Dự án 2

Ban Quản Lý Dự án 2 địa chỉ trụ sở chính Số 18 Đường Phạm Hùng,, Quận Cầu Giấy, Hà Nội thuộc Chi cục thuế quản lý: Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2
Mã số thuế: 0100104394-002
Địa chỉ đăng ký:Số 18 Đường Phạm Hùng,, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:PMU2
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Phạm Hồng Sơn
Ngày đăng ký lần đầu:08/09/2009
Cơ quan thuế quản lý:Cục Thuế Thành phố Hà Nội


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 64