0988.043.053

việc làm kế toán


Chi Cục Hải Quan Phú Thọ

Chi Cục Hải Quan Phú Thọ địa chỉ trụ sở chính 1466, Đại lộ Hùng vương,, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CHI CỤC HẢI QUAN PHÚ THỌ
Mã số thuế: 0100849534-007
Địa chỉ đăng ký:1466, Đại lộ Hùng vương,, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Đoàn Việt Trung
Ngày đăng ký lần đầu:20/05/2004
Cơ quan thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 8411