0988.043.053

việc làm kế toán


Chi Nhánh Công Ty Cp Xây Dựng Kết Cấu Thép B.s.b - Nhà Máy Kết Cấu Thép B.s.b

Chi Nhánh Công Ty Cp Xây Dựng Kết Cấu Thép B.s.b - Nhà Máy Kết Cấu Thép B.s.b địa chỉ trụ sở chính ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: chi nhánh công ty cp xây dựng kết cấu thép b.s.b - nhà máy kết cấu thép b.s.b
Mã số thuế: 0309544051-001
Địa chỉ đăng ký:ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2015-10-15
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Văn Tân
Ngày đăng ký lần đầu:02/10/2012
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Chuẩn bị mặt bằng 43120
2 Xây dựng nhà các loại 41000
3 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920
4 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
5 Hoạt động đối ngoại 4210