0988.043.053

việc làm kế toán


Chi Nhánh - Công Ty Tnhh Anh Sơn

Chi Nhánh - Công Ty Tnhh Anh Sơn địa chỉ trụ sở chính Lô A8, KCN Đông Bắc Sông Cầu, Thôn 5, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên thuộc Chi cục thuế quản lý: Cục Thuế Tỉnh Phú Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH ANH SƠN
Mã số thuế: 4400650828-001
Địa chỉ đăng ký:Lô A8, KCN Đông Bắc Sông Cầu, Thôn 5, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Hùng Mạnh
Ngày đăng ký lần đầu:30/09/2014
Cơ quan thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Phú Yên


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 16220
2 13220
3 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
5 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641