0988.043.053

việc làm kế toán


Chi Nhánh Công Ty Tnhh Mê Kông Việt Nam Tại Long An

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Mê Kông Việt Nam Tại Long An địa chỉ trụ sở chính ấp 3, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Thạnh Hoá
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: chi nhánh công ty tnhh mê kông việt nam tại long an
Mã số thuế: 0306223557-001
Địa chỉ đăng ký:ấp 3, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2015-07-30
Điện pháp luật của công ty:Trịnh Hoàng Nghĩa
Ngày đăng ký lần đầu:19/07/2012
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Thạnh Hoá


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669