0988.043.053

việc làm kế toán


Chi Nhánh Công Ty Tnhh Thương Mại Sĩ Tiến - Trạm Xăng Dầu Nhuận đức 2

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Thương Mại Sĩ Tiến - Trạm Xăng Dầu Nhuận đức 2 địa chỉ trụ sở chính 438 Đường Nhuận Đức, ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SĨ TIẾN - TRẠM XĂNG DẦU NHUẬN ĐỨC 2
Mã số thuế: 0303439685-010
Địa chỉ đăng ký:438 Đường Nhuận Đức, ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Trần Thanh Sĩ
Ngày đăng ký lần đầu:15/11/2018
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Củ Chi


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 77400
2 47640
3 47630
4 47620
5 47610
6 47300
7 47240
8 47230
9 47210
10 47110
11 Cho thuê xe có động cơ 7710
12 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
13 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
14 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773
15 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772
16 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
17 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
18 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
19 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
20 Bán buôn đồ uống 4633
21 Bán buôn thực phẩm 4632
22 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100