0988.043.053

việc làm kế toán


Chi Nhánh Dntn Minh Tân-minh Tân Ii

Chi Nhánh Dntn Minh Tân-minh Tân Ii địa chỉ trụ sở chính ấp 4 xã Hướng Thọ Phú,, Thành phố Tân An, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tân An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: chi nhánh dntn minh tân-minh tân ii
Mã số thuế: 1100120817-001
Địa chỉ đăng ký:ấp 4 xã Hướng Thọ Phú,, Thành phố Tân An, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Võ Thị Thu Vân
Ngày đăng ký lần đầu:10/05/2002
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành phố Tân An


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610