Việc Làm Kế Toán - Tuyển Dụng Kế Toán

 

dịch vụ cung cấp nhân sư kế toán

Chi phí tiền lương hợp lý gồm những loại giấy tờ gì

Chi phí tiền lương hợp lý gồm những loại giấy tờ gì đối với lao động cố đinh, lao động thời vụ hoặc hợp đồng giao khoán

chi phí tiền lương hợp lý gồm những giấy tờ gì

Chi phí tiền lương hợp lý gồm những loại giấy tờ gì

 • Hợp đồng lao động
 • Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (hoặc thoả ước lao động tập thể ...)
 • Quyết đinh tăng lương (trong trường hợp tăng lương)
 • Chứng minh thư phô tô.
 • Bảng chấm công hàng tháng.
 • Bảng thanh toán tiền lương.
 • Thang bảng lương do DN tự xây dựng.
 • Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hang.
 • Mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN) bạn nhớ là Tất cả phải có chữ ký đầy đủ của các NV.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng, quý nếu có phát sinh
 • Tờ khai Quyết tóan thuế TNCN cuối năm
 • Các chứng từ nộp thuế TNCN (nếu có)
 • Sổ BHXH (nếu có)
 • Bản khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động (Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT–BLĐTBXH)
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT–BLĐTBXH)

1/ Hồ sơ cụ thể chi trả tiền lương cho người lao động gồm:

    Bảng chấm công hàng tháng;
    Bảng lương thanh toán tiền lương;
    Phiếu chi thanh toán tiền lương (chữ ký người lao động trên bảng thanh toán lương);
    Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (danh sách nhận lương).

2/  Giấy tờ đi kèm hồ sơ lao động:

• Sơ yếu lý lịch;
• CMND
Ngoài ra: Giấy khám sức khỏe; Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu… (Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng công ty).

3/ Hồ sơ hợp đồng thử việc của nhân viên

• Quyết định Giám đốc cho từng nhân viên vào thử việc;
• Hợp đồng thử việc;
• Bảng tính lương;
• Chứng từ thanh tóan lương (Phiếu chi, chứng từ ngân hàng…);

4/ Hồ sơ đối với lao động thời vụ, thực tập hay cộng tác viên

 
• Quyết định tuyển dụng đối với lao động thời vụ hay thực tập sinh hoặc cộng tác viên;
• Hợp đồng thời vụ, hợp đồng nhân viên chính thức và hợp đồng cộng tác viên;
• Bảng tính lương thời vụ, chính thức hoặc lương cộng tác viên;
• Chứng từ thanh toán lương (Bảng lương hoặc chứng từ ngân hàng…);
Nếu cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đó.

Chú ý đối với chi phí tiền lương hợp lý gồm những loại giấy tờ gì

Đối với lao động thời vụ thì chi phí tiền lương hợp lý gồm:

+ Đối với những lao động thời vụ, thử việc cần có thêm:

+ Phải khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả thu nhập cho những lao động thời vụ nếu thu nhập từ 2 triệu /lần hoặc tháng. (Nếu < 2 triệu thì không cần khấu trừ).

+ Nếu không muốn khấu trừ 10% thu nhập trước khi trả lương thì phải có Bản cam kết mẫu 02/CK–TNCN theo Thông tư 92). Chú ý: Cá nhân làm bản cam kết 02 thì chỉ có thu nhập tại 1 nơi và đã có MST tại thời điểm làm cam kết (Nếu có thu nhập 2 nơi thì phải khấu trừ 10% thuế TNCN)

+ Nếu là người nước ngoài (không phải là cá nhân cư trú) thì khấu trừ 20% thuế TNCN

Đối với hợp đồng giao khoán cần thêm:

+ Hợp đồng giao khoán

+ Biên bản bàn giao

+ Biên bản nghiệm thu.

+ Hóa đơn hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN của những cá nhân nhận giao khoán

 


Xem thêm các thông tin việc làm kế toán mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/tuyendungketoandn


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn