0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Cổ Phần Công đoàn Bãi Bằng

Công Ty Cổ Phần Công đoàn Bãi Bằng địa chỉ trụ sở chính Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG ĐOÀN BÃI BẰNG
Mã số thuế: 2600305416
Địa chỉ đăng ký:Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:BAI BANG .,JSC
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Thế Hùng
Ngày đăng ký lần đầu:19/03/2004
Cơ quan thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 46900
2 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920
3 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 25910
4 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 20120
5 20110
6 17090
7 17010
8 14100
9 13220
10 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
11 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773
12 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
13 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
14 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
15 Bán buôn thực phẩm 4632
16 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
17 Tái chế phế liệu 3830
18 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
19 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210