0988.043.053

việc làm kế toánCông Ty Cổ Phần đào Tạo Nhân Lực Glc

Tên chính thức Tiếng Việt Công Ty Cổ Phần đào Tạo Nhân Lực Glc Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt GLC MT
Mã số thuế 0109032786 Ngày cấp 19/12/2019
Người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Hào Nơi đang ký quản lý Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy
Tình Trạng Hoạt động
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 17 Ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc,, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email Số Điện Thoại

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560
2 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559
3 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8299
4 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
5 Cung ứng lao động tạm thời 7820
6 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7810
7 Cho thuê xe có động cơ 7710
8 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
9 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619