0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Cổ Phần Thanh Quân

Công Ty Cổ Phần Thanh Quân địa chỉ trụ sở chính Số 19 phố Tô Hiệu, phường Ngô Quyền,, Thành phố Nam Định, Nam Định thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nam Đinh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH QUÂN
Mã số thuế: 0600470247
Địa chỉ đăng ký:Số 19 phố Tô Hiệu, phường Ngô Quyền,, Thành phố Nam Định, Nam Định
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:THANH QUAN JOINT STOCK COMPANY
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2011-02-21
Điện pháp luật của công ty:Trần Thị Tuyết
Ngày đăng ký lần đầu:14/10/2008
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành phố Nam Đinh


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 477