0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh 01 Tv Khánh Trí

Công Ty Tnhh 01 Tv Khánh Trí địa chỉ trụ sở chính Cụm CN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,, Huyện Đức Hoà, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Cục Thuế Tỉnh Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty tnhh 01 tv khánh trí
Mã số thuế: 1100848853
Địa chỉ đăng ký:Cụm CN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,, Huyện Đức Hoà, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2010-08-12
Điện pháp luật của công ty:Đặng Quốc Chí
Ngày đăng ký lần đầu:07/07/2008
Cơ quan thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Long An


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 24100