0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh đầu Tư Xây Dựng Toàn Miền

Công Ty Tnhh đầu Tư Xây Dựng Toàn Miền địa chỉ trụ sở chính 11A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN MIỀN
Mã số thuế: 0315287194
Địa chỉ đăng ký:11A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:TOAN MIEN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Huỳnh Văn Miền
Ngày đăng ký lần đầu:25/09/2018
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
2 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820
3 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
4 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
5 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
6 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
7 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
9 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
10 Bán buôn thực phẩm 4632
11 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
12 Chuẩn bị mặt bằng 4312
13 Phá dỡ 4311
14 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
15 Xây dựng nhà không để ở 4102
16 Xây dựng nhà để ở 4101
17 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079
18 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322
19 Khai thác thuỷ sản nội địa 0312
20 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162
21 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150
22 Trồng cây hàng năm khác 0119