0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh Dược Liệu Bảo Long-bắc Hà

Công Ty Tnhh Dược Liệu Bảo Long-bắc Hà địa chỉ trụ sở chính Thôn Nậm Châu, xã Tà Chải,TT.Bắc Hà,, Huyện Bắc Hà, Lào Cai thuộc Chi cục thuế quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty tnhh dược liệu bảo long-bắc hà
Mã số thuế: 5300320659
Địa chỉ đăng ký:Thôn Nậm Châu, xã Tà Chải,TT.Bắc Hà,, Huyện Bắc Hà, Lào Cai
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2013-03-19
Điện pháp luật của công ty:Đỗ Đức Trọng
Ngày đăng ký lần đầu:29/07/2009
Cơ quan thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Lào Cai


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 01282