việc làm kế toánCông ty TNHH Dược Phẩm Nam Anh Sài Gòn tuyển kế Toán Tổng Hợp tại Bình Tân làm việc ở Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Anh Sài Gòn tuyển kế Toán Tổng Hợp tại Bình Tân

1. Nhiệm vụ:
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Kê khai báo cáo thuế định kỳ
- Hỗ trợ kế toán trưởng lập kế hoạch dòng tiền, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
2. Trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm theo dõi và hạch toán các chi phí, doanh thu, tính giá thành, chi phí trả trước, các khoản phải thu, phải trả, khấu hao tài sản cố định của công ty.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT-TV
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
3. Yêu cầu công việc:
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
- Thực hiện mệnh lệnh, nhiệm vụ được giao chính xác và đúng quy định.
- Tổng hợp và phân tích báo cáo báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính.
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán.
- Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 2-3 năm.
- Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo, thành thạo các phần mềm kế toán
Địa chỉ: Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM
4. Hồ sơ
- Nộp CV qua mail: hr.ceok35@gmail.com, với tiêu đề [NAS] Kế Toán Tổng Hợp - Họ tên
- CV giới thiệu bản thân có ảnh
- Liên hệ: P. Nhân sự, 181/9 Đường 3/2, P.11, Q.10.

Xem thêm các thông tin việc làm kế toán mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/tuyendungketoandn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào