0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh La Belle Vie

Công Ty Tnhh La Belle Vie địa chỉ trụ sở chính 353/24/5 HT13, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Quận 12
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH LA BELLE VIE
Mã số thuế: 0315288631
Địa chỉ đăng ký:353/24/5 HT13, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:LA BELLE VIE CO.,LTD
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Phan Quốc Việt
Ngày đăng ký lần đầu:24/09/2018
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Quận 12


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7990
2 Điều hành tua du lịch 7912
3 Đại lý du lịch 7911
4 Cho thuê xe có động cơ 7710
5 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
6 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
7 Hoạt động tư vấn quản lý 7020
8 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820
9 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619
10 Cổng thông tin 6312
11 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311
12 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209
13 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
14 Lập trình máy vi tính 6201
15 Xuất bản phần mềm 5820
16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
17 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
18 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
19 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
20 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
21 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
22 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
23 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
24 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
25 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
26 Chuẩn bị mặt bằng 4312
27 Phá dỡ 4311
28 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
29 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
30 Xây dựng công trình thủy 4291
31 Xây dựng công trình công ích khác 4229
32 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
33 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
34 Xây dựng công trình điện 4221
35 Xây dựng công trình đường bộ 4212
36 Xây dựng nhà không để ở 4102
37 Xây dựng nhà để ở 4101
38 Sửa chữa thiết bị điện 3314
39 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313
40 Dịch vụ liên quan đến in 1812
41 In ấn 1811