0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh Một Thành Viên Mai Thanh Hà

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Mai Thanh Hà địa chỉ trụ sở chính Số 275, ấp 3, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Dầu Tiếng
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty tnhh một thành viên mai thanh hà
Mã số thuế: 3702355827
Địa chỉ đăng ký:Số 275, ấp 3, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Phan Thanh Hà
Ngày đăng ký lần đầu:17/04/2015
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Dầu Tiếng


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
2 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663