0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tam ích Một

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tam ích Một địa chỉ trụ sở chính Số 1/5, khu phố Bà Tri, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAM ÍCH MỘT
Mã số thuế: 3702327749
Địa chỉ đăng ký:Số 1/5, khu phố Bà Tri, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:TAM ICH MOT ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Dương Sy Mùi
Ngày đăng ký lần đầu:29/12/2014
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 32900
2 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100