0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tm Và Tvđtptnt Hoàng Chân

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tm Và Tvđtptnt Hoàng Chân địa chỉ trụ sở chính Khu 9, thôn Cẩm Đội, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Việt Trì
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ TVĐTPTNT HOÀNG CHÂN
Mã số thuế: 2600893084
Địa chỉ đăng ký:Khu 9, thôn Cẩm Đội, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Tạ Minh Hải
Ngày đăng ký lần đầu:25/10/2013
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành phố Việt Trì


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900
2 Xây dựng công trình công ích 42200
3 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
5 Bán buôn thực phẩm 4632
6 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
7 Xử lý hạt giống để nhân giống 01640
8 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 01300
9 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210
10 Chăn nuôi gia cầm 0146