0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh Vận Tải Và Thương Mại Vân Hải

Công Ty Tnhh Vận Tải Và Thương Mại Vân Hải địa chỉ trụ sở chính Khu 10, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Thanh Ba
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VÂN HẢI
Mã số thuế: 2600894218
Địa chỉ đăng ký:Khu 10, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Ngọc Vân
Ngày đăng ký lần đầu:20/11/2013
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Thanh Ba


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 46900
2 16210
3 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
4 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
5 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
6 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
7 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
8 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629