0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh Vương Cường

Công Ty Tnhh Vương Cường địa chỉ trụ sở chính Bùi Chu, Xuân Ngọc,, Huyện Xuân Trường, Nam Định thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Xuân Trường
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH VƯƠNG CƯỜNG
Mã số thuế: 0600395511
Địa chỉ đăng ký:Bùi Chu, Xuân Ngọc,, Huyện Xuân Trường, Nam Định
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:VUONG CUONG COMPANY LIMITED
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Bùi Văn Cường
Ngày đăng ký lần đầu:17/09/2007
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Xuân Trường


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 16