0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Tnhh Xây Lắp Bảo Long

Công Ty Tnhh Xây Lắp Bảo Long địa chỉ trụ sở chính Thôn 9, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hạ Hoà
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẢO LONG
Mã số thuế: 2600909778
Địa chỉ đăng ký:Thôn 9, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Bùi Khoa Lộc
Ngày đăng ký lần đầu:21/03/2014
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Hạ Hoà


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290
2 Lắp đặt hệ thống điện 43210
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900
4 Xây dựng công trình công ích 42200
5 Xây dựng nhà các loại 41000
6 Hoạt động đối ngoại 4210