0988.043.053

việc làm kế toán


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạnh Mạnh Thắng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạnh Mạnh Thắng địa chỉ trụ sở chính ô 5, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty trách nhiệm hữu hạnh mạnh thắng
Mã số thuế: 1100745142
Địa chỉ đăng ký:ô 5, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:CTY TNHH MẠNH THẮNG
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Chu Mạnh Thắng
Ngày đăng ký lần đầu:18/10/2006
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 32900
2 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669