0988.043.053

việc làm kế toán
Tên chính thức Tiếng Việt Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế Ngày cấp
Người đại diện pháp luật Nơi đang ký quản lý
Tình Trạng Hoạt động
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở
Email Số Điện Thoại

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1