0988.043.053

việc làm kế toán


Cửa Hàng Minh Phú

Cửa Hàng Minh Phú địa chỉ trụ sở chính Đường ĐT 741, tổ 3, ấp Kỉnh Nhượng, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo, Bình Dương thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: cửa hàng minh phú
Mã số thuế: 3702040880
Địa chỉ đăng ký:Đường ĐT 741, tổ 3, ấp Kỉnh Nhượng, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo, Bình Dương
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2012-09-01
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Thanh Phú
Ngày đăng ký lần đầu:03/05/2012
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Phú Giáo


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 46209