0988.043.053

việc làm kế toán


Dntn Xăng Dầu Tuyên Nhơn

Dntn Xăng Dầu Tuyên Nhơn địa chỉ trụ sở chính ấp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Thạnh Hoá
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: DNTN XĂNG DẦU TUYÊN NHƠN
Mã số thuế: 1100524859
Địa chỉ đăng ký:ấp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Thị Phấn
Ngày đăng ký lần đầu:19/03/2002
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Thạnh Hoá


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 47300