0988.043.053

việc làm kế toán


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Long Nha Trang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Long Nha Trang địa chỉ trụ sở chính 87 Bạch Đằng, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LONG NHA TRANG
Mã số thuế: 4201543155
Địa chỉ đăng ký:87 Bạch Đằng, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2014-09-26
Điện pháp luật của công ty:Vũ Thị Bích
Ngày đăng ký lần đầu:10/01/2013
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 47240
2 47230
3 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
4 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
5 Bán buôn thực phẩm 4632
6 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610