0988.043.053

việc làm kế toán


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Rinl

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Rinl địa chỉ trụ sở chính Số 18, ấp Rượng Lưới, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Tân Hưng
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: doanh nghiệp tư nhân hoàng rinl
Mã số thuế: 1100591069
Địa chỉ đăng ký:Số 18, ấp Rượng Lưới, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2015-05-15
Điện pháp luật của công ty:Lê Thị Bồng
Ngày đăng ký lần đầu:30/01/2004
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Tân Hưng

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Mã NgànhTên ngành
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Ngành chính)

Bạn có thể tham khảo thêm :

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn