0988.043.053

việc làm kế toán


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Dũng Phú Thọ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Dũng Phú Thọ địa chỉ trụ sở chính Khu 5, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Thanh Ba
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG DŨNG PHÚ THỌ
Mã số thuế: 2600892330
Địa chỉ đăng ký:Khu 5, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:DOANH NGHIỆP TN HÙNG DŨNG PHÚ THỌ
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Văn Hùng
Ngày đăng ký lần đầu:30/09/2013
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Thanh Ba


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 10790
2 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
3 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
5 Bán buôn thực phẩm 4632
6 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620