0988.043.053

việc làm kế toán


Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Thảo

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Thảo địa chỉ trụ sở chính 96/3, đường Phan Văn Lại, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tân An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: doanh nghiệp tư nhân ngân thảo
Mã số thuế: 1101353772
Địa chỉ đăng ký:96/3, đường Phan Văn Lại, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2016-11-29
Điện pháp luật của công ty:Trần Công Thoại
Ngày đăng ký lần đầu:17/02/2011
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành phố Tân An


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 46900
2 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649