0988.043.053

việc làm kế toán


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Hường

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Hường địa chỉ trụ sở chính 62 Quang Trung, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HƯỜNG
Mã số thuế: 4201544102
Địa chỉ đăng ký:62 Quang Trung, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2014-10-14
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Thị Kim Hường
Ngày đăng ký lần đầu:15/01/2013
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773