0988.043.053

việc làm kế toán


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thường Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thường Nguyên địa chỉ trụ sở chính Thôn Suối Cam, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THƯỜNG NGUYÊN
Mã số thuế: 4201576993
Địa chỉ đăng ký:Thôn Suối Cam, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Tô Thị Xuân Ngọc
Ngày đăng ký lần đầu:26/10/2013
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 43900
2 08103
3 08102
4 08101
5 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 4322
6 431