0988.043.053

việc làm kế toán


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Nhập Khẩu Mây Tre đan Duy Hạnh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Nhập Khẩu Mây Tre đan Duy Hạnh địa chỉ trụ sở chính Thôn II, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Chương Mỹ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE ĐAN DUY HẠNH
Mã số thuế: 0500592121
Địa chỉ đăng ký:Thôn II, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2013-11-01
Điện pháp luật của công ty:Trần Văn Hạnh
Ngày đăng ký lần đầu:12/09/2008
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Chương Mỹ


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629