Việc Làm Kế Toán - Tuyển Dụng Kế Toán

 

dịch vụ cung cấp nhân sư kế toán

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán và tầm quan trọng của đối tượng sử dụng thông tin kế toán ở bên trong và bên ngoài doanh nghiệp

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán là ai

Kế toán thường được gọi là ngôn ngữ kinh doanh, bởi mọi tổ chức hoặc doanh nghiệp đều thiết lập hệ thống kế toán để cung cấp những dữ liệu cho người sử dụng để ra quyết định kinh doanh, Hệ thống thông tin kế toán cung cấp thông tin cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Những đối tượng sử dụng thông tin kế toán bên ngoài doanh nghiệp không trực tiếp liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp. Những đối tượng này bao gồm các nhà đầu tư, các nhà cung cấp tín dụng khách hàng, nhà cung cấp, những người xây dựng luật, luật sư, các nhà phân tích và môi giới chứng khoán. Những đối tượng bên ngoài này thường không thể tiếp cận được toàn bộ thông tin kế toán và nhu cầu thông tin của mỗi đối tượng một khác. Ví dụ cơ quan thuế quan tâm chủ yếu tới việc doanh nghiệp có tuân thủ luật và các quy định khác về thuế, trong khi đó khách hàng lại qan tâm chủ yếu đều các chính sách bán hàng, chính sách bảo hành của doanh nghiệp. Ngân hàng, mặt khác lại quan tâm tới tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, cổ đông hoặc các nhà đầu tư tiềm năng quan tâm tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp, cổ tức và khả năng thu hồi lại vốn góp,..

Trong các doanh nghiệp, bộ phận kế toán cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp nêu trên được gọi là kế toán tài chính. Kế toán tài chính phục vụ chủ yếu cho những đối tượng sử dụng thông tin kế toán thông qua hệ thống báo cáo tài chính, các báo cáo này phải tuân theo những quy định bắt buộc về biểu mẫu, thời gian lập, cách thức trình bày các chỉ tiêu, thời gian và địa điểm nộp báo cáo tài chính

Ngược lại những đối tượng sử dụng thông tin kế toán bên trong doanh nghiệp là những người có liên quan trực tiếp tới việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Những đối tượng này sử dụng thông tin nhằm tăng tính hiệu quả và hiệu lực của tổ chức. Bộ phận kế toán trong doanh nghiệp chuyên cung cấp những thông tin về mọi hoạt động của đơn vị được gọi là kế toán quản trị. Bộ phận kế toán quản trị cung cấp thông tin cho người dùng thông qua những báo cáo nội bộ - những báo cáo không cần thiết phải tuân theo những quy định thống nhất bắt buộc như các BCTC. Để điều hành doanh nghiệp có hiệu quả mỗi bộ phận hoặc người sử dụng thông tin cần những dự liệu khác nhau.

Ví dụ trưởng bộ phận mua hàng/ cung ứng cần dữ liệu về loại hàng mua, thời gian mua, số lượng hàng mua, trưởng phòng nhận sự cần những dữ liệu và giờ công, lương phải trả, năng suất lao động của nhân công, các khoản phúc lợi phải trả người lao động, giám đốc sản xuất cần những dữ liệu liên quan đến kiểm soát chi phí sản xuất sản phẩm, giá thành sản phẩm…

Trên là bài viết về những đối tượng sử dụng thông tin kế toán phần nào giúp bạn hiểu tầm quan trọng trong thông tin kế toán có giá trị như thế nào đối với các doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công !

 

 


Xem thêm các thông tin việc làm kế toán mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/tuyendungketoandn


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn