0988.043.053

việc làm kế toán


Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại đồng Tháp Mười

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại đồng Tháp Mười địa chỉ trụ sở chính Khu Phố 5, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Kiến Tường
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG THÁP MƯỜI
Mã số thuế: 1101409640
Địa chỉ đăng ký:Khu Phố 5, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:
Ngày đăng ký lần đầu:11/10/2011
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Thị xã Kiến Tường


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 46691