0988.043.053

việc làm kế toán


Htx Nông Nghiệp Nam An

Htx Nông Nghiệp Nam An địa chỉ trụ sở chính Nghĩa An, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Nam Định thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nam Trực
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: HTX NÔNG NGHIỆP NAM AN
Mã số thuế: 0600259540
Địa chỉ đăng ký:Nghĩa An, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Nam Định
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:HTX NÔNG NGHIỆP NAM AN
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:
Ngày đăng ký lần đầu:22/02/2011
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Nam Trực


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 016