0988.043.053

việc làm kế toán


Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 của thủ tướng Chính phủ
Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về thuế môn bài

Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về thuế môn bài

Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về thuế môn bài Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
Tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản

Tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản

Tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản trọn bộ đầy đủ mới nhất năm 2021 dành cho sinh viên và người mới bắt đầu học kế toán có thể tham khảo để tự học thêm về kế toán
Đối tượng nghiên cứu của kế toán

Đối tượng nghiên cứu của kế toán

Đối tượng nghiên cứu của kế toán và các đặc trưng của kế toán, hệ thống các phương pháp kế toán trong doanh nghiệp hiện nay
Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Thông tư số 65/2013/TT-BTC
Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận,Các định đề, nguyên tắc kế toán chung được công nhận và các chuẩn mực kế toán
Kế toán là gì và sơ lược về lịch sử hình thành của kế toán

Kế toán là gì và sơ lược về lịch sử hình thành của kế toán

Kế toán là gì và sơ lược về lịch sử hình thành của kế toán
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và những đặc điểm chung, vai trò của của thuế TNDN
Chuẩn mực kế toán số 06 Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 06 Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 06 Thuê tài sản Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chuẩn mực kế toán 01 - Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán 01 - Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán 01 - Chuẩn mực chung ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Các quy định về sổ kế toán

Các quy định về sổ kế toán

Các quy định về sổ kế toán bao gồm lựa chọn áp dụng hệ thống sổ kế toán, sửa chữa sổ kế toán, tài liệu kế toán sao chụp, bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán và các quy đinh khác
Các quy định về chứng từ kế toán

Các quy định về chứng từ kế toán

Các quy định về chứng từ kế toán như chứng từ điện tử, lập và lưu trữ chứng từ kế toán, kỳ chứng từ kế toán, quản lý và sử dụng chứng từ kế toán
Kế toán là gì ? nhiệm vụ và yêu cầu đối với kế toán

Kế toán là gì ? nhiệm vụ và yêu cầu đối với kế toán

Kế toán là gì ? nhiệm vụ và yêu cầu đối với kế toán, các nguyên tắc kế toán, các quy định chung về kế toán cần nắm vững
Cách xác định giá tính thuế GTGT

Cách xác định giá tính thuế GTGT

Cách xác định giá tính thuế GTGT để tính được thuế giá trị gia tăng áp dụng riêng cho từng trường hợp
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT áp dụng theo Thông tư Thông tư số 219/2013/TT- TC
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN được pháp luật hiện hành quy định 16 khoản thu nhập được miễn thuế mới nhất hiện nay
Các khoản thu nhập chịu thuế để tính thuế TNCN

Các khoản thu nhập chịu thuế để tính thuế TNCN

Các khoản thu nhập chịu thuế mới nhất để xác định được khoản thu nhập chịu thuế phục vụ cho việc tính thuế thu nhập cá nhân
Đối tượng nào phải nộp thuế TNCN

Đối tượng nào phải nộp thuế TNCN

Đối tượng nào phải nộp thuế TNCN và các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Thuế TNCN là gì

Thuế TNCN là gì

Thuế TNCN là gì và đặc điểm cơ bản về thuế thu nhập cá nhân, quá trình hình thành của thuế thu nhập cá nhân
Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT quy định cho các loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ lớn tại Việt Ham
Thuế GTGT là gì

Thuế GTGT là gì

Thuế GTGT là gì và đặc điểm cơ bản của thuế giá trị gia tăng là gì
Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán và tầm quan trọng của đối tượng sử dụng thông tin kế toán ở bên trong và bên ngoài doanh nghiệp