0988.043.053

việc làm kế toán


Kho Bạc Nhà Nước Lâm Thao

Kho Bạc Nhà Nước Lâm Thao địa chỉ trụ sở chính Thị trấn Lâm Thao,, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Lâm Thao
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÂM THAO
Mã số thuế: 2600447097-010
Địa chỉ đăng ký:Thị trấn Lâm Thao,, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÂM THAO
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:
Ngày đăng ký lần đầu:30/06/2009
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Lâm Thao


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 64990