0988.043.053

việc làm kế toán


Tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản

Tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản

Tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản trọn bộ đầy đủ mới nhất năm 2021 dành cho sinh viên và người mới bắt đầu học kế toán có thể tham khảo để tự học thêm về kế toán
Đối tượng nghiên cứu của kế toán

Đối tượng nghiên cứu của kế toán

Đối tượng nghiên cứu của kế toán và các đặc trưng của kế toán, hệ thống các phương pháp kế toán trong doanh nghiệp hiện nay
Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận,Các định đề, nguyên tắc kế toán chung được công nhận và các chuẩn mực kế toán
Kế toán là gì và sơ lược về lịch sử hình thành của kế toán

Kế toán là gì và sơ lược về lịch sử hình thành của kế toán

Kế toán là gì và sơ lược về lịch sử hình thành của kế toán
Các quy định về sổ kế toán

Các quy định về sổ kế toán

Các quy định về sổ kế toán bao gồm lựa chọn áp dụng hệ thống sổ kế toán, sửa chữa sổ kế toán, tài liệu kế toán sao chụp, bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán và các quy đinh khác
Các quy định về chứng từ kế toán

Các quy định về chứng từ kế toán

Các quy định về chứng từ kế toán như chứng từ điện tử, lập và lưu trữ chứng từ kế toán, kỳ chứng từ kế toán, quản lý và sử dụng chứng từ kế toán
Kế toán là gì ? nhiệm vụ và yêu cầu đối với kế toán

Kế toán là gì ? nhiệm vụ và yêu cầu đối với kế toán

Kế toán là gì ? nhiệm vụ và yêu cầu đối với kế toán, các nguyên tắc kế toán, các quy định chung về kế toán cần nắm vững