0988.043.053

việc làm kế toán


Nguyễn Thị Kim Xuyến

Nguyễn Thị Kim Xuyến địa chỉ trụ sở chính Chợ TT Đức Hòa,, Huyện Đức Hoà, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN
Mã số thuế: 1100192360
Địa chỉ đăng ký:Chợ TT Đức Hòa,, Huyện Đức Hoà, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Nguyễn Thị Kim Xuyến
Ngày đăng ký lần đầu:19/10/1998
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 47210