việc làm kế toán


Cách xác định giá tính thuế GTGT

Cách xác định giá tính thuế GTGT

Cách xác định giá tính thuế GTGT để tính được thuế giá trị gia tăng áp dụng riêng cho từng trường hợp
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT áp dụng theo Thông tư Thông tư số 219/2013/TT- TC
Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT quy định cho các loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ lớn tại Việt Ham
Thuế GTGT là gì

Thuế GTGT là gì

Thuế GTGT là gì và đặc điểm cơ bản của thuế giá trị gia tăng là gì