0988.043.053

việc làm kế toán


Trạm Xăng Dầu Tân Tiến

Trạm Xăng Dầu Tân Tiến địa chỉ trụ sở chính ấp Voi Lá xã Long Hiệp,, Huyện Bến Lức, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bến Lức
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: TRẠM XĂNG DẦU TÂN TIẾN
Mã số thuế: 1100142786
Địa chỉ đăng ký:ấp Voi Lá xã Long Hiệp,, Huyện Bến Lức, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2005-07-01
Điện pháp luật của công ty:
Ngày đăng ký lần đầu:18/09/1998
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Bến Lức


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 47300