0988.043.053

việc làm kế toán


Trần Thị Anh Thi

Trần Thị Anh Thi địa chỉ trụ sở chính Khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Thạnh Hoá
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: trần thị anh thi
Mã số thuế: 1101652370
Địa chỉ đăng ký:Khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2014-12-15
Điện pháp luật của công ty:Trần Thị Anh Thi
Ngày đăng ký lần đầu:18/09/2012
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Thạnh Hoá


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 68