0988.043.053

việc làm kế toán


Trường Tiểu Học Yên Lộc B

Trường Tiểu Học Yên Lộc B địa chỉ trụ sở chính Thôn 11, xã Yên Lộc,, Huyện ý Yên, Nam Định thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện ý Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN LỘC B
Mã số thuế: 0600646236
Địa chỉ đăng ký:Thôn 11, xã Yên Lộc,, Huyện ý Yên, Nam Định
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:
Ngày đăng ký lần đầu:21/07/2009
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện ý Yên


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 85200