0988.043.053

việc làm kế toán


Ubnd Xã Hợp Hải

Ubnd Xã Hợp Hải địa chỉ trụ sở chính Khu 4 Xã Hợp Hải,, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Lâm Thao
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: UBND XÃ HỢP HẢI
Mã số thuế: 2600212803
Địa chỉ đăng ký:Khu 4 Xã Hợp Hải,, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:UBND XÃ HỢP HẢI
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:Vũ Thị Quy
Ngày đăng ký lần đầu:15/05/1999
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Lâm Thao


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 64990