0988.043.053

việc làm kế toán


Unt Nhà đất Khương đình

Unt Nhà đất Khương đình địa chỉ trụ sở chính Khương đình,, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: UNT NHÀ ĐẤT KHƯƠNG ĐÌNH
Mã số thuế: 0103220991-002
Địa chỉ đăng ký:Khương đình,, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Điện pháp luật của công ty:
Ngày đăng ký lần đầu:02/03/2011
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 64