0988.043.053

việc làm kế toán


Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thuận Nghĩa Hoà

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thuận Nghĩa Hoà địa chỉ trụ sở chính Âp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hoà,, Huyện Thạnh Hoá, Long An thuộc Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Thạnh Hoá
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUẬN NGHĨA HOÀ
Mã số thuế: 1100188653
Địa chỉ đăng ký:Âp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hoà,, Huyện Thạnh Hoá, Long An
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tình trạng kinh doanh :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2011-02-14
Điện pháp luật của công ty:
Ngày đăng ký lần đầu:28/09/1998
Cơ quan thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Thạnh Hoá


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 84112