0988.043.053

việc làm kế toán


Công ty TNHH Bao bì Pavico tuyển kế toán kho

Công ty TNHH Bao bì Pavico tuyển kế toán kho

Công ty TNHH Bao bì Pavico tuyển kế toán kho làm việc tại Lô E1, Khu công nghiệp Trung Hà, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ